Priaznivci divadla z Revúcej a okolia majú v ostatných mesiacoch veľa dôvodov na radosť. Kvalitné kultúrne vyžitie v podobe predstavení profesionálnych divadelných súborov z celého Slovenska im prináša festival Slovenské kortyny. Ďalšie atraktívne predstavenia môžu nájsť priamo v programe prebiehajúceho projektu Mesta kultúry Revúca, Prepni na Revúcu. Najnovšie sa pod záštitou Mesta kultúry a v spolupráci s profesionálnymi umelcami zmobilizovala skupinka ochotníckych nadšencov bábkového divadla. Tradičnou rozprávkou pre deti i dospelých, „Popolvár, najväčší na svete“ sa pokúsia oživiť dlhoročnú tradíciu bábkového divadla v Revúcej, ktorá prekvitala najmä v 70.-tych a 80.-tych rokoch minulého storočia. Výsledok ich snaženia budeme mať možnosť vidieť už túto jar na doskách bábkovej sály Mestského domu kultúry v Revúcej. Zaujímavosti zo zákulisia príprav predstavenia nám poodhalil jeho režisér, Juraj Genčanský.  

Pán Genčanský, prezraďte nám, ako sa myšlienka nacvičenia bábkovej divadelnej hry Popolvár, najväčší na svete začala meniť na realitu? Určite by to nešlo bez spolupráce viacerých umelcov a subjektov. Čo všetko takýto projekt vyžaduje?

Celý projekt sa začal podaním žiadosti občianskeho združenia „Gemerské grúne“ o finančnú podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v programe 6.2, keďže do hlavného projektu Mestského kultúrneho strediska v Revúcej sa už nevošiel. Žiadateľ bol úspešný, a tak do pestrej ponuky programov Mesta kultúry 2022 v Revúcej mohlo pribudnúť aj naštudovanie bábkového predstavenia pôvodne Reussovej a Dobšinského rozprávky o Popolvárovi. Následne som oslovil na spoluprácu regionálneho výtvarníka Miroslava Sklenárika z Muráňa, aby navrhol a vyrobil bábky a scénickú výpravu – základným materiálom bude drevo a prírodné materiály. O pôvodnú hudbu sa postará košický hudobný skladateľ Norbert Bodnár, pedagóg tamojšieho Konzervatória Jozefa Adamoviča, ktorý za svoju kariéru skomponoval už okolo 150 scénických hudieb pre divadlo či televíziu. V scenári tejto divadelnej úpravy je 15 postáv, s ktorými si bude musieť poradiť 5 hercov, ktorí už majú za sebou prvú čítaciu skúšku aj korepetíciu s autorom hudby.

Čo sa týka hudobnej zložky predstavenia, pôjde o autorskú hudbu skomponovanú špeciálne pre túto hru, alebo o prebraté skladby?

Samozrejme, scénická hudba bude úplne nová, originálna, skomponovaná pre našu revúcku inscenáciu. Autor Norbert Bodnár hudbu a pesničky „šije na telo“ našim hercom, práve preto bola potrebná prvá korepetícia, aby sa zoznámil s hercami a ich speváckymi dispozíciami. Následne hudbu skomponuje podľa pokynov a koncepcie režiséra, zapíše do nôt a zároveň v profesionálnom štúdiu v Košiciach nahrá audiozáznam. Ten sa použije pri skúškach i predstavení. Pesničky budú herci spievať „live“.

Ako aktuálne vyzerá proces prípravy a nacvičovania hry? Poznáte už termín, kedy sa bude môcť revúcke publikum tešiť na premiéru?

Od jesene 2022 beží proces scénografickej prípravy a skúšobný proces s hercami sa rozbieha. Po niekoľkých čítacích skúškach sa herci „zoznámia“ s bábkami a začneme aranžovať na javisku bábkovej sály v MsDK v Revúcej. Súbežne vznikne nahrávka scénickej hudby, priebežne budeme s výtvarníkom precizovať aj scénu a bábky tak, aby sme postupne dospeli k tvaru, ktorý potom s radosťou predstavíme divákom. Termín premiéry sme stanovili na 26. apríla 2023.

Má váš tím s pripravovaným predstavením aj dlhodobejšie plány, alebo pôjde len o jedno predvedenie v spomínanom aprílovom termíne?  

Ak sa všetko podarí tak, ako si predstavujeme, tak po premiére by predstavenie mohlo byť prvou lastovičkou stáleho repertoáru „divadelnej scény v Revúcej“ a zároveň príjemným spestrením turistického programu pre návštevníkov Gemera kdekoľvek v našom regióne. A pritom mám na mysli predstavenia jednak v interiéri, jednak v exteriérových podmienkach počas letných podujatí a festivalov.

Už skôr sme informovali, že snahou vášho projektu je prispieť k oživeniu niekdajšej bohatej tradície bábkového divadla v Revúcej. Existujú nejaké zaujímavé paralely medzi revúckym bábkovým divadlom z rokov minulých a týmto súčasným projektom? Skúste hlavne mladším ročníkom v krátkosti priblížiť tradíciu ochotníckeho divadla v našom meste.  

Nápad, inšpirácia aj entuziazmus pramení predovšetkým v bohatých tradíciách amatérskeho divadla v Revúcej, úzko zviazaných so súčasným Domom kultúry. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia tu pracovali v tzv. „záujmových útvaroch“ desiatky nadšených ochotníkov všetkých vekových kategórií v najrozličnejších dramatických formách – od divadla poézie cez malé javiskové formy, divadlo dospelých či študentské divadlo až po divadlo bábkové. Táto „zlatá éra“ dramatického umenia v Revúcej takisto vyrástla z podhubia tunajšej bohatej divadelnej histórie, keď v 50. a 60. rokoch tu fungoval súbor s vlastným orchestrom, ktorý uvádzal dokonca naštudovania operiet!

Budú sa môcť prísť zvedaví diváci ešte pred premiérou pozrieť aj na nejaké verejné skúšky?

Pred premiérou určite ponúkneme jednu-dve verejné generálky.

Predstavenie Popolvár, najväčší na svete charakterizujete ako „bábkovú hru pre rodičov s deťmi“. Dá sa teda povedať, že je zacielená na široké spektrum publika?

Dobré divadlo by malo ponúkať zážitok pre všetky vekové kategórie s tým, že každý si v ňom dokáže nájsť svoj diel poučenia aj zábavy. Takže predpokladáme, že hotová inscenácia bude mať potenciál zaujať tak kolektív detí, ako aj rodičov s ich ratolesťami.

Je nejaký odkaz či myšlienka, ktorú by realizačný tím predstavenia rád odkázal verejnosti?

Slovami Dobšinského, že naše rozprávky predstavujú „vrchol človeka v popelvárovi. Tento popelvár, popelval, popelčík, pastierik, kráľovčík, kraľčík, najmladší brat a ako ešte k tomu inak menovali by ho povesti… uvedený je na dejisko ako syn rodu ľudského: rodí sa ako človek – cíti, myslí, určuje sa, koná ako človek, poddaný je slabostiam ľudským i vyniká cnosťami ľudskými, hýbe sa i trvá celkom ako v pomeroch ľudských… vystavujú ho povesti na obdiv toho, v čom ony vidia mieru podľa nich čo najlepšieho a najdokonalejšieho človeka. V tom je ideálom človeka slovenského.“