Programové témy

Programová rada

Karin je rodená Revúčanka a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, takže u nej sa všetky „prepojovacie“ kontakty zbiehajú. Šéfuje programovej rade projektu a od začiatku ladí všetko a všetkých na jednu vlnu – revúcku. Stála pri zrode nápadu Mesta kultúry, pri prípravách, roztrieďovaní nápadov aj pri papierových i nepapierových podkladoch pre schvaľovacie inštitúcie. Má za sebou tím namotivovaných kolegov, dobrovoľníkov a nadšencov, s ktorými veria, že to určite „dajú“…!

Zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc na Slovensku. Sedem rokov žila v Paríži. Na prestížnej univerzite Sorbonne získala dva tituly: z koncepcie a riadenia kultúrnych projektov a z vedy a techniky vystavovania a kurátorských štúdií súčasného umenia.

Vizuálne umenie a nové médiá

Vyštudovala urbánne štúdiá v Estónsku a v súčasnosti je doktorandkou urbánnej sociológie v Brne. Venuje sa popularizácii a výskumu architektúry a mestských tém. Spolupracuje s OZ Čierne diery na projektoch regionálneho rozvoja. Žije v Piešťanoch a časť jej rodiny pochádza z Revúcej.

Architektúra a dizajn

Daniel Majling je úspešný divadelný dramaturg našej prvej scény, autor Ruzkej klaziky a vzkriesiteľ komiksu pre dospelých u nás. Ale pre nás pod Muránskou planinou je to tiež Gemerčan, lebo sa u nás narodil. Svojím postojom a prístupom k nášmu ambicióznemu zámeru dáva zreteľne najavo, že na rodnú hrudu nezabudol a že je vždy ochotný pomôcť projektom, ktoré môžu rozvíjať región.

Literatúra

Vyštudoval estetiku a dejiny umenia na FFUK a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, kde niekoľko rokov vyučoval. Režíroval v Trnavskom divadle, Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, pražskom Divadle Rokoko, na Malej scéne SND, Stredočeskom divadle v Kladne, Moravskom divadle v Olomouci, v ŠD Košice, DAB v Nitre či Aréna v Bratislave. Príležitostne sa venuje réžii operných i operetných predstavení, režíruje v rozhlase aj dabingu.

Pôsobí v oblasti televízie a divadla ako nezávislý tvorca a producent. Profesionálne sa venuje televíznej tvorbe, produkcii hraných i dokumentárnych filmov, realizuje distribučnú akvizičnú dabingovú výrobu. Ako rodený Revúčan založil v Gemeri pred niekoľkými rokmi tradíciu regionálneho divadelného festivalu Slovenské kortyny.

Palo „Pablo“ Gajdoš v súčasnosti pôsobí ako projektový manažér v Divadle ŠTÚDIO TANCA v Banskej Bystrici. Zároveň sa tu stará o marketing, čo je v tomto neľahkom spoločenskom období pre umeleckú inštitúciu skutočnou skúškou profesionality. Pabla sme angažovali to programovej rady, aby navrhované pohybovo-tanečné programy prezentovali tiež súčasné trendy v tomto umeleckom žánri.

Zakladal Klub milovníkov folklóru v Košiciach, ktorého súčasťou je Archív ľudovej kultúry. Koordinuje digitalizáciu a odborné popisovanie zbierkových fondov súkromných zberateľov folklóru. Absolvoval choreografiu ľudového tanca na VŠMU v Bratislave, kde zakladal tanečnú skupinu Partia. Zorganizoval prvý Tanečný dom v Košiciach (1998) a odvtedy propaguje túto myšlienku aj prostredníctvom festivalu tanečných domov Rozhybkosti, ktorého je riaditeľom. Aktuálne pôsobí ako choreograf na voľnej nohe.

Za ostatné štvrťstoročie prešiel na východe Slovenska takmer všetkými umeleckými vzdelávacími i produkčnými inštitúciami. Má prax pedagóga, scenáristu, herca, režiséra i organizátora výpravných verejných podujatí – neprenosná je skúsenosť z účasti na projekte EHMK 2013. K Revúcej má veľmi hlboký vzťah: začalo to účinkovaním na divadelných súťažiach v Revúcej, potom ich porotcovaním a dovŕšilo sa pedagogickým pôsobením na literárnom gymnáziu. „Spoznal som tu fantastických ľudí a zamiloval som si špecifické miesta. Chcem, aby Revúčania chceli byť Revúčanmi!“ – hovorí Roman.

Veľkopodujatia

„Tvoja obývačka je na ulici“

„Dizajnová obývačka” predstavuje komunitný priestor pre realizáciu kultúrnych a umeleckých programov Mesta kultúry 2022. Ide o akýsi pavilón, prístrešok s pódiom a hľadiskom využiteľný napríklad aj na menšie trhovisko alebo ako výstavný priestor. Je to zároveň architektonická a urbanistická intervencia, ktorá prináša nový pohľad na využitie verejného priestoru v meste Revúca. Jej autormi sú architekti z Ateliéru Haus. Umiestnená je v blízkosti križovatky hlavných dopravných ťahov, v centre reprezentačných objektov mesta (Mestský dom, Mestské kultúrne stredisko, Mestský hostinec Kohút), s nádhernými výhľadmi na okolitú prírodu Muránskej planiny a Stolických vrchov a vytvára akúsi centrálnu spoločensko-kultúrnu pešiu zónu počas celého roka Mesta kultúry. Tvorí ju fixná a variabilná časť. Variabilnou časťou je flexibilný mobiliár, ktorý je možné premiestniť kdekoľvek v meste alebo v regióne. Je modulárny, riešený na princípe lega a ľahko manipulovateľný. Bude aj súčasťou foyeru Mestského kultúrneho strediska pri čakaní na predstavenia. Fixnú časť tvorí železný rám v tvare obruče, ktorý materiálovým zložením odkazuje na históriu ťažby železnej rudy v neďalekých Stolických vrchoch.

EKO KÓDEX

Snahou projektu PREPNI NA REVÚCU je zvýšiť citlivosť a ohľaduplnosť návštevníkov, ako aj organizátorov podujatí k životnému prostrediu. Prinášame prehľad environmentálnych opatrení, ktorými sa počas Mesta kultúry budeme riadiť:

1. ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE

 • Enviro princípy, ktorými sa organizátori a účastníci majú riadiť, sú súčasťou Eko kódexu Mesta kultúry
 • Eko kódex je pre účastníkov dostupný na webovom sídle Mesta kutúry a niektoré „postrčenia“ budú kreatívnymi výrokmi Krutohlava komunikované vo verejnom priestore
 • Jedna programová línia projektu Mesto kultúry je napĺňaná rôznymi environmentálnymi aktivitami

2. PROPAGÁCIA

 • Pri výrobe spomienkových predmetov sa berie do úvahy ich užitočnosť, lokálnosť a výber materiálov, ako aj to, že ich potlač bude realizovaná s ohľadom na životné prostredie
 • Používanie recyklovaného alebo slovenského papiera
 • Preferencia online propagačných nástrojov
 • Minimalizácia počtu vyrobených materiálov a produktov (plagáty, letáky a reklamné produkty), využívanie obojstrannej tlače, s ohľadom na cieľovú skupinu seniorov
 • Dotlač reklamných produktov v prípade potreby
 • Optimalizácia formátov pre tlač, v spolupráci s dodávateľom zabezpečenie minimálneho odpadu pri tlači
 • Preferencia jednozložkových materiálov (napríklad bez fólií)

3. OBSTARÁVANIE TOVAROV A SLUŽIEB

 • Uprednostňovanie obstarania „zelenších“ produktov a služieb (8R princípy: nebalené, lokálne, recyklované materiály, ekoznačky a iné)

4. ODPADY

 • Aplikácia 8R princípov
 • Inšpirovanie účastníkov priniesť si vlastné nádoby na občerstvenie a vodu vo vlastných fľašiach
 • Uvažujeme nad zavedením systému vratných pohárov na externých podujatiach
 • Občerstvenie pre účinkujúcich bude zabezpečené prednostne bezobalovo a z regionálnych zdrojov
 • V rámci väčších podujatí budú vytvorené podmienky pre stánkarov, ktoré zabezpečia zníženie tvorby odpadu
 • Minimalizácia množstva komunálneho odpadu na verejných podujatiach zabezpečením dostupných stojísk s nádobami na vybrané druhy odpadov, resp. vreciek z kompostovateľného kukuričného škrobu
 • Osobná inštruktáž dobrovoľníkov o správnom triedení vybraných prúdov odpadu v stánkoch na triedenie odpadu
 • Vytriedený bioodpad bude zhodnotený v bioplynovej stanici Jelšava
 • Opätovné použitie predmetov v rámci rôznych podujatí projektu, vzájomné zdieľanie predmetov a zdrojov, ako aj ich následné využitie v ďalších rokoch po realizácii projektu aj s inými kultúrnymi inštitúciámi v regióne
 • Kreatívny prístup opätovného využitia predmetov a materiálov (tvorivé dielne ako súčasť programov projektu)

5. DOPRAVA

 • Zabezpečenie parkovania pre autá a bicykle v blízkosti podujatia
 • Preferencia verejnej dopravy alebo zdieľania automobilov realizovaná umiestnením odkazov na skupiny ponúkajúce zdieľanie dopravy na webovej stránke podujatia
 • Zabezpečenie kyvadlovej dopravy
 • Ubytovanie účinkujúcich v blízkosti podujatia
 • Využitie online komunikácie pred vycestovaním pre minimalizáciu presunov na miesto konania podujatia

6. ENERGIE

 • Využívanie primárne existujúcej infraštruktúry
 • Využívanie mobilných označení pripomínajúcich šetrenie zdrojmi
 • Exteriérové podujatia uskutočňované primárne počas teplejších ročných mesiacov s prirodzeným osvetlením a akustikou

7. BIODIVERZITA

 • Symbolická kompenzácia uhlíkovej stopy aktivít realizovaných počas Mesta kultúry