Pre médiá

Tlačové informácie pre médiá o projekte a programoch Mesta kultúry Revúca 2022 pre vás pravidelne aktualizujeme.
Ak máte záujem o viac informácií, napíšte nám na media@prepninarevucu.sk

VIRTUÁLNE ÚLOŽISKO

Mestské kultúrne stredisko v Revúcej

príspevková organizácia Mesta Revúca
Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca
Štatutárny zástupca: Ing. Karin Kilíková
+421 905 362 814
info@prepninarevucu.sk
IČO: 00138789 DIČ: 2020724541

Napíšte nám